Projekt Agora...

Warsztaty dla rolników Warsztaty rękodzielnicze Wyjazd studyjny Majówka Spotkania Partnerów


Tytuł projektu:

AGORA

Przesłanki projektu:

Projekt obejmuje swym zasięgiem tereny 11 państw z Regionu Morza Bałtyckiego.
Region ten charakteryzuje się występowaniem wielkich obszarów naturalnych terenów wiejskich.
Ze względu na niekorzystną sytuację ekonomiczną tych terenów rozwój turystyki wydaje się być obiecującą szansą na wsparcie tych obszarów. Realizuje się już wiele projektów na tych terenach ale niestety istnieje mała koordynacja pomiędzy nimi, długoterminowe efekty są niewielkie i zazwyczaj ograniczone do miejsc, gdzie projekt miał miejsce a rezultaty i wyniki są trudnodostępne po zakończeniu.


CEL projektu:

  • gromadzenie informacji z projektów turystycznych w Regionie Morza Bałtyckiego

  • zbieranie cennych doświadczeń i wyników

  • udostępnianie ich zainteresowanym

Główną ideą projektu nie jest tworzenie wszystkiego na nowo, a zebranie już istniejącej wiedzy i korzystanie
z doświadczeń i rezultatów innych projektów.


Kraje projektu:
Belgia, Dania, Finlandia,
Estonia, Litwa, Łotwa,
Niemcy, Szwecja, Norwegia,
Polska, Rosja


Partnerzy projektu:
Partnerzy


GaleriaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
Project part-financed by the EU

agora   interreg


Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową