Projekty...

Rolnictwo ekologiczne jako wsparcie zrównoważonego rozwoju

Przesłanki projektu:

Rolnictwo na Ukrainie zawsze stanowiło niezwykle ważną część gospodarki tego kraju.
Niestety wraz z wprowadzeniem modelu intensywnego rolnictwa w latach 70-80-tych, aby maksymalizować wydajność pojawiły się bardzo duże problemy środowiskowe. Erozja gleby wydaje się być tragedią narodową - roczne straty humusu wynoszą przeciętnie 500-600 kg/ha i dotyczy to 40% terenów uprawnych. Ratunkiem dla gleb byłoby zastępowanie konwencjonalnych metod uprawy rolnictwem ekologicznym.
Projekt wychodzi na przeciw potrzebom - dostarczając wsparcia merytorycznego, potrzebnej wiedzy, zapewniając wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Zasięg geograficzny projektu:
Polska,
Ukraina

Partner projektu:
Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ekologicznej Edukacji w Kijowie

Cele projektu:

 • promocja rolnictwa ekologicznego jako nowoczesnej propozycji rozwoju indywidualnych
  rodzinnych gospodarstw rolnych na Ukrainie

 • podniesienie wiedzy na temat zasad rolnictwa ekologicznego w oparciu o wzorce unijne i polskie

 • wzrost świadomości społecznej w postrzeganiu rolnictwa konwencjonalnego jako przyczyny
  problemów środowiskowych

 • nadanie rolnictwu ekologicznemu rangi naukowej poprzez nawiązanie kontaktów naukowców
  zrzeszonych w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ekologicznej Edukacji w Kijowie
  z uczelniami polskimi
Czas trwania projektu:
Projekt przewidziany został na okres 4 miesięcy - od września do grudnia 2006, lecz na pewno działania
w nim zapoczątkowane będą kontynuowane w przyszłości.

W ramach projektu założono następujące działania:
- szkolenie dla doradców rolnych z Ukrainy dotyczące zasad rolnictwa ekologicznego w Polsce
- konferencja w Regionie Połtawskim
- wydanie broszur na temat rolnictwa ekologicznego
- audycje radiowe dotyczące rolnictwa ekologicznego

Projekt jest finansowany w ramach programu pomocy zagranicznej   logo
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r.

Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową