Projekty...

Program aktywnej edukacji obywatelskiej promujący
ochronę walorów przyrodniczo cennych regionów Polski


Czas trwania projektu: styczeń - październik 2008

Osoba do kontaktu: Aleksandra Józewicz - koordynator regionalny


      Ochrona przyrody w Polsce jest niekwestionowaną koniecznością. Czynniki składające się na specyfikę naszego kraju: klimat, położenie geograficzne, model rolnictwa, uwarunkowania historyczne sprawiły, że przetrwały w naszym kraju tereny o walorach przyrodniczych unikatowych w skali Europy, podczas gdy w krajach "starej" Unii Europejskiej wielkoprzemysłowe rolnictwo przyczyniło się do zaniku bioróżnorodności. Obok uregulowań prawnych fundamentalne znaczenie ma świadomość i zrozumienie przez społeczeństwo potrzeby ochrony przyrody.


      Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny w Krakowie prowadzi ogólnopolską kampanię na rzecz aktywnej edukacji w zakresie promocji ochrony walorów przyrodniczych w Polsce. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwa: małopolskie, śląskie, lubuskie, pomorskie, mazowieckie, zachodniopomorskie i wielkopolskie. Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach jest partnerem regionalnym projektu. Celem działań jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony przyrody. Program skierowany jest do środowisk związanych z edukacją: szkół, nadleśnictw i gmin.


W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

  • produkcja pakietu edukacyjnego "Formy ochrony przyrody w Polsce" - w skład którego wchodzi
    broszura dla uczniów, zeszyt ćwiczeń, scenariusz zajęć lekcyjnych

  • przeprowadzenie zajęć w szkołach na temat form ochrony przyrody w Polsce

  • przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli na najciekawszy scenariusz zajęć terenowych w oparciu
    o istniejącą w gminie lub nadleśnictwie ścieżkę dydaktyczną

  • wydanie poradnika metodycznego dla nauczycieli "Jak przeprowadzać zajęcia w terenie"

  • organizacja konferencji podsumowującej


Konkurs ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA ROKU 2008
DO POBRANIA:
- ZAPROSZENIE do udziału w konkursie - PDF
- REGULAMIN KONKURSU - PDF


ue
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01.Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową