Projekty...

Zajęcia w szkołach Wizyta w gospodarstwie ekologicznym  Majówka Racjonalne żywienie
Żyjmy zdrowo kolorowo
- broszura
 
Projekt ŻYJMY ZDROWO! w Przedszkolach Centrum Promocji Zdrowia  Maluchy w ekologicznym gospodarstwie
Zajęcia w przedszkolach - "ŻYJMY ZDROWO!"

Żyjmy zdrowo!
Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie
w trosce o harmonijny rozwój społeczeństwa.


Czas trwania projektu: luty - listopad 2008

Osoba do kontaktu: Aleksandra Józewicz - koordynator


      Ważnymi czynnikami wpływającymi na jakość naszego życia są aktywność fizyczna i właściwe odżywianie. Dużym zagrożeniem w dzisiejszych czasach jest niepokojąca tendencja do zaniedbywania aktywności ruchowej obserwowana tak u dzieci, jak i u dorosłych. Innym zagrożeniem dla zdrowia jest niewłaściwy sposób odżywiania się - na nasze zdrowie ma wpływ to, co jemy, ale także sposób, w jaki wytwarzane są produkty spożywcze. Warto zagadnieniu stylu życia poświęcić więcej uwagi.


      Według raportu przygotowanego przez GUS w 2006r. (Raport "Stan zdrowia ludności Polski w 2004r." GUS, 2006r.) dzieci coraz więcej czasu spędzają przed ekranem telewizora lub komputera. Według tego samego raportu większość dorosłych Polaków spędza czas wolny w sposób bierny lub wykonując czynności niewymagające zbyt intensywnej aktywności fizycznej. Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być bardzo poważne: otyłość prowadząca do chorób układu krążenia, wady postawy, nadpobudliwość u dzieci, kłopoty z koncentracją, stres.

      Odpowiedzią na problem mogą stać się oddolne inicjatywy poparte przez samorząd lokalny takie jak projekt Żyjmy zdrowo! Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie w trosce o harmonijny rozwój społeczeństwa współfinansowany przez Unię Europejską, prowadzony przez Polski Klub Ekologiczny KM Gliwice we współpracy z Gminą Kluczbork. Projekt realizowany jest w województwie śląskim i opolskim. Celem projektu jest zmiana sposobu spędzania wolnego czasu oraz złych nawyków żywieniowych u części społeczeństwa objętej projektem. Dzięki współpracy organizacji pozarządowej z samorządem lokalnym możliwe jest zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat wpływu sposobu odżywiania się na zdrowie oraz tworzenie dogodnych warunków dla mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji.


Działania założone w projekcie skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym a także ich opiekunów i rodziców.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

  • warsztaty dla dzieci połączone z wyjazdem do gospodarstwa ekologicznego

  • warsztaty dla rodziców i opiekunów

  • wydanie broszur edukacyjnych dla dzieci

  • wydanie broszur edukacyjnych dla rodziców i opiekunów

  • utworzenie ścieżek aktywności fizycznej dla dzieci w Kluczborku

  • utworzenie Centrum Promocji Zdrowia dla mieszkańców gminy Kluczbork

  • imprezy o charakterze sportowym: Powiatowa Spartakiada dla Przedszkolaków, Majówka na Rowerze

  • konferencja podsumowująca projekt


ue
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01.


Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową