Zarząd


Koło jest reprezentowane przez Zarząd.

    * Ewa Hajduk - Prezes
    * Jolanta Paszkowska - Wiceprezes
    * Maria Staniszewska - Skarbnik
    * Marcin Janik - Sekretarz

    *
Agnieszka Lisiecka - Członek Zarządu

Pracę Zarzadu kontroluje Komisja Rewizyjna

    * Danuta Krain - Przewodnicząca,
    * Barbara Kozera-Migurska - Członek,
    * Krystyna Koniecka - Członek


Liczba członków Koła to około 40 osób.


O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl