logo pke

 Rolnictwo ekologiczneOferta śląskich rolników ekologicznych - PDF
Oferta opolskich rolników ekologicznych - PDF
Oferta małopolskich rolników ekologicznych - PDF
Certyfikowane przetwórnie produktów rolnictwa ekologicznego - PDF
Stowarzyszenia rolników ekologcznych - PDF
Rolnicy ekologczni - woj. śląskie - PDF
Rolnicy ekologczni - woj. małopolskie - PDF


R
olnictwo zrównoważone we Wspólnej Polityce Rolnej
w latach 2007-13

Maria Staniszewska

Rolnictwo zrównoważone, to taki system gospodarowania, który nie wywiera presji na środowisko: preferuje naturalny obieg składników w przyrodzie, chroni gleby przed erozją i zapobiega ich degradacji.
Fundusze przyznane Polsce na lata 2007 – 2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej uwzględniają kwoty na wsparcie rolnictwa zrównoważonego i na ochronę środowiska przed niezrównoważonymi praktykami w rolnictwie.
Poniżej przedstawiono sprzyjające zrównoważonemu rolnictwu zasady i działania.

Zasada wzajemnej zgodności
(cross compliance)

Zasada ta przewiduje powiązanie płatności bezpośrednich z obowiązkiem spełniania przez gospodarstwo minimalnych wymagań (regulowanych przepisami) - obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2009.O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl
 
 
polecamy:
spis treści
broszura w pdf