Ochrona wód


Ochrona wód

1. Współpraca w ramach CCB (Koalicja Czystego Bałtyku)

Koalicja na rzecz Czystego Bałtyku (Coalition Clean Baltic - www.ccb.se) jest międzynarodową sieciową organizacją, pierwszą o tym charakterze powstałą na początku lat 90-ych w Helsinkach. CCB łączy wysiłki 26 ekologicznych organizacji z 10 nadbałtyckich krajów w celu promocji, koordynacji, wymiany doświadczeń i współpracy dla ochrony zasobów oraz poprawy stanu środowiska w Regionie Morza Bałtyckiego.


2. Ramowa Dyrektywa Wodna - informacja PDF

rdw


2a. Ramowa Dyrektywa Wodna - prezentacja PDF

rdw
czytaj więcej w pdf >>>


2a. Ramowa Dyrektywa Wodna - prezentacja PDF

wrdw
czytaj więcej w pdf >>>

 
3. Konferencja „Rolnictwo - główną przyczyną eutrofizacji
morza Bałtyckiego”


W dniach 3 – 4 listopada br. w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach we współpracy z Komitetem Polskim Globalnego Partnerstwa dla Wody GWPPL i Koalicją Czystego Bałtyku zorganizowali dwudniową konferencję na temat możliwości ograniczania ucieczki substancji nawozowych z produkcji rolnej, jako głównej przyczyny eutrofizacji morza Bałtyckiego.
Konferencja byłą współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.4. Proekologiczne rozwiązania w gospodarowaniu ściekami
w zabudowie rozproszonej na obszarach wiejskich

Działalność człowieka jest nieodłącznie związana z otaczającym go środowiskiem naturalnym. Ważnym jego elementem jest woda, której nieustanny obieg wpływa na życie na Ziemi. Całość wód można w uproszczeniu podzielić na wody opadowe, powierzchniowe i podziemne. Wymienione rodzaje są ze sobą w ścisłym powiązaniu i razem tworzą stale krążący obieg wody.


5. Konferencja "Zrównoważone Gospodarowanie Ściekami..." (relacja)

W dniach 19 – 20 listopada 2009 r. w Gdyni odbyło się dwudniowe seminarium, zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach we współpracy z Coalition Clean Baltic, Polskim Komitetem Global Water Partnership i Pomorskim Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT.


6.  Gospodarstwo bez ścieków? - Naturalnie! - PDF, DOC

Problemy związane z odprowadzaniem i utylizacją ścieków dotyczą wszystkich gospodarstw nie mających dostępu do kanalizacji sanitarnej. Zastosowanie naturalnych metod oczyszczania ścieków pozwala nie tylko rozwiązać to uciążliwe zadanie, ale też spowodować, że staniemy się lokalnym liderem w dziedzinie ochrony wód.
Czytaj więcej w pdf >>>


7. „Tereny bagienne dla czystej wody”
Na podstawie materiałów konferencyjnych Grűne Liga


Obszary podmokłe zwane są „nerkami krajobrazu”, gdyż filtrują wodę i równoważą stosunki wodne. Odgrywają ważną rolę w ograniczaniu zrzutów substancji nawozowych z rozproszonych źródeł rolniczych, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach wielu dokumentów unijnych, począwszy od Ramowej Dyrektywy Wodnej, helcomowskiego Planu Działań dla Bałtyku po Strategię dla Regionu Morza Bałtyckiego.O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl