Publikacje


PKE opublikował następujące materiały:

    broszura "Racjonalne korzystanie z wód – podstawą bioróżnorodności i rozwoju
    gospodarczego na Sądecczyźnie – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2017" 2017r. Zobacz pdf
   
    broszua "Finansjalizacja przyrody" 2016r  Zobacz pdf
  
    broszura "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" 2013r. Zobacz pdf

   
    Pakiet edukacyjny "WSPÓLNY ŚWIAT, WSPÓLNE WYZWANIA", 2010r. Zobacz
    broszura "Kupuję lokalnie = myślę globalnie" 2010r. Zobacz pdf
    ulotka "OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY" 2010r. Zobacz pdf
    gra dydaktyczna "MAŁY EKOLOG DUŻO WIE" 2010r. Zobacz
                   
    Pakiety edukacyjne - „Kalejdoskop łąki i lasu” , 2009r. Zobacz
   
    "ŻYJMY ZDROWO KOLOROWO!", 2008r. Zobacz pdf
    "Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego", 2008r. Zobacz pdf
    broszura "DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA" 2008r. Zobacz pdf


    ulotka "Opakowania żywności oraz ich wpływ na środowisko
               i zdrowie człowieka", 2006r. u1 u2
    ulotki "Pomoc finansowa dla rolnikow chroniących środowisko", 2006r. Zobacz pdf

    ulotka "Gdzie w województwie śląskim można kupić żywność
               ekologiczną", listopad 2005 r.
    ulotka "Jak rozpoznać żywność ekologiczną", wrzesień 2005 r.
    ulotka "Zasady przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego", wrzesień 2005 Zobacz pdf
    ulotka "Import i obrót produktami rolnictwa ekologicznego", wrzesień 2005 Zobacz pdf
    broszura I  "Dobór i następstwo roślin w gospodarstwach ekologicznych",lipiec 2005r.
    broszura II "Praktyczny poradnik chowu zwierząt w gospodarstwach
                     ekologicznych",lipiec 2005r.
    broszura III "Podstawy sadownictwa ekologicznego", lipiec 2005r.
    broszura IV "O ekologicznym produkcie spożywczym i jego marketingu.
                 Poradnik dla: producenta, sprzedawcy, konsumenta", lipiec 2005r.
    broszura "Ecological agriculture,society and environment", marzec 2005 r.
    ulotka "KROK PO KROKU DO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO czyli
               jak zostać rolnikiem ekologicznym", 2005r. Zobacz pdf

    broszura "Rozszerzenie Unii Europejskiej a rolnictwo - szanse
                   i zagrożenia",maj/czerwiec 2004 r.
    broszura "Raport: Środki ochrony roślin w Polsce. Prawo, zastosowanie
                   oraz wpływ na zdrowie i środowisko", kwiecień 2004 r.

    broszura "Żywność i wypoczynek a zdrowie i środowisko", 2003r.
    broszura "Żywność i rolnictwo. Czas wybierać", 2003r.
    broszura"Wpływ rolnictwa na środowisko. Bogactwo przyrodnicze Polski
                  w rękach rolników", grudzień 2003 r.
    ulotka "Szanse rozwoju polskiej wsi w zjednoczonej Europie", wrzesień 2003 r.
    broszura "Żywność a środowisko. Pomyśl co jesz!", czerwiec 2003 r.
    broszura "Polityka rozwoju obszarów wiejskich w warunkach
                   polskich", czerwiec 2003r. Pobierz
    broszura "Rolnictwo, środowisko, różnorodność biologiczna - wzajemne
                   zależności", maj 2003r.
    broszura "Relationship between agriculture, biodiversity and environment - policy,
                   actors and opportunity in Bulgaria and Poland", maj 2003r.
    ulotka "Chrońmy nasze wody", marzec 2003 r.

    broszura "Żywność a środowisko. Pomyśl co jesz!", 2002 r.
    ulotka "Programy rolno-środowiskowe", 2002r. Więcej...
    ulotka "II Filar Wspólnej Polityki Rolnej", 2002r.
    broszura "Programy rolno-środowiskowe Unii Europejskiej", 2002r. Zobacz pdf
    broszura "Rolnictwo ekologiczne szansą dla polskiej wsi w zjednoczonej Europie", 2002r.


    broszura "U rolników ekologicznych południowej Polski. Poradnik 2001/2002", 2000 r.
    ulotka "Wykorzystanie odpadów drewna z pielęgnacji zieleni miejskiej do celów
               grzewczych", 2001 r.
    ulotka "Jeśli chcesz w zdrowiu lat dożyć licznych jedz żywność z upraw
               ekologicznych", 2001r. Zobacz pdf
    ulotka "Rolnictwo ekologiczne a wielofunkcyjny rozwój wsi", 2001r. Zobacz pdf
    ulotka "Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Postulaty", 2001r.
    ulotka "Lokalna Agenda 21", marzec 2001r.
    broszura "Lokalna Agenda 21", marzec 2001r.

    ulotka "Koalicja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego", 2000r., aktualizacja 2002r.
    ulotka "Rolnictwo ekologiczne podstawą zrównoważonego rozwoju terenów
               wiejskich", czerwiec 2000r.
    broszura "U ekologicznych rolników Polski południowej. Poradnik 2000", 2000 r.
    broszura "Punkt Informacji Ekologicznej dla Społeczeństwa. Program PKE KM
                   w Gliwicach", 2000 r.
    broszura "Raport o stanie wdrożenia Lokalnej Agendy 21 w gminach południowej
                   Polski", marzec 2000r.
    broszura "Report state of Local Agenda 21 in Southern Poland", marzec 2000r.

    materiały konferencyjne "Rolnictwo ekologiczne w przededniu przystąpienia
                                         do Unii Europejskiej", grudzień 1999r.
    broszura "Rolnictwo ekologiczne czyli rolnictwo zrównoważonego
                   rozwoju", 1998r., dodruk 2000r

Broszury (I, II, III, IV)

Niektóre ulotki są w formacie PDF.
Do odczytywania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Acrobat Reader.
Jeśli go nie masz, możesz go znaleźć TUTAJ
O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl