Projekty


Eko-sanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej
w dorzeczu  Górnej Wisły


Aktualności Artykuły Materiały edukacyjne


Wizyta studialna Ścieżka dydaktyczna - gal1, gal2

 
Czas trwania projektu
grudzień 2008 - grudzień 2010
 
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Józewicz – koordynator projektu
Sylwia Kowalska (Piaścińska) – asystent koordynatora
Tomasz Szczotka - koordynator regionalny, PKE Krynica

Analiza  gospodarki ściekowej w Polsce, przeprowadzona przez  Koło  Miejskie  PKE w  Gliwicach  w styczniu 2008r. na zlecenie Coalition Clean Baltic (patrz Raport) wskazała na pilną potrzebę rozwiązania problemu sanitacji w Polsce i to na bazie nowoczesnego podejścia tzw. zrównoważonej sanitacji, promowanej przez naukowców w przodujących pod względem eko-inżynierii krajach skandynawskich i Niemczech.
 
W Polsce ponad 14 mln ludzi zamieszkuje tereny o ekstensywnej zabudowie i nie objętych jest krajowymi programami oczyszczania ścieków, opracowanych dla sprostania akcesyjnym wymogom Unii Europejskiej.
 
Na terenach wiejskich, zwłaszcza górskich , konwencjonalne systemy odprowadzania ścieków, oparte o rozległe sieci kanalizacyjne, kierujące ścieki na centralną oczyszczalnie ścieków są nieefektywne ekonomicznie, nieuzasadnione technicznie i środowiskowo. Tereny wiejskie są przeważnie ich pozbawione a indywidualni „producenci” ścieków bazują na prymitywnych zbiornikach asenizacyjnych (szambach), częstokroć nieszczelnych i skażających wody podziemne, powodujących zagrożenie dla zdrowia i eutrofizację okolicznych cieków i zbiorników wodnych.
 
Stąd idea projektu, który prowadzony będzie w dorzeczu Górnej Wisły, w ramach którego zaprojektowano dwuletnie działania edukacyjne, finansowane z tzw. „funduszy norweskich” dla organizacji pozarządowych.
 
Promowane będą efektywne kosztowo, bezpieczne dla zdrowia i środowiska rozwiązania oczyszczania ścieków, odpowiednie do warunków wiejskich, przy wykorzystaniu doświadczeń naukowców oraz praktyków polskich i szwedzkich (IBMER Krynica, WRS Uppsala).
 
Celem działań w ramach projektu będzie podniesienie świadomości  mieszkańców  rejonów o  niskiej koncentracji  zabudowy,  gdzie  nieopłacalne  jest  budowanie  systemów  zcentralizowanych,  o możliwościach budowy przydomowych systemów utylizacji i oczyszczania ścieków  bytowych: tanich w realizacji (przy wykorzystaniu miejscowych materiałów i siły roboczej), bezpiecznych dla zdrowia i środowiska, które mogą być źródłem substancji nawozowych, wody i energii.
 
Na terenach o rozproszonej zabudowie eko-sanitacyjne, naturalne metody oczyszczania ścieków, lepiej  sprawdzają  się w  działaniu  niż  konwencjonalne  oczyszczalnie „z betonu i stali”, uzbrojone w kilometry sieci kanalizacyjnych, na które nie stać mieszkańców wsi.

Partnerzy:
Polskie Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Krynicy
33-380 Krynica Zdrój, ul. Ludowa  10
Coalition Clean Baltic
Ostra Agatan 53, Uppsala, Szwecja

Punkty informacyjno-doradcze ws. Sanitacji:
Koło Miejskie PKE w Gliwicach
Ul. Ziemowita 1/ IIIp. 44-100 Gliwice
Tel/ fax 032 231 85 91
Górskie Centrum Badań i Wdrożeń
IBMER w Tyliczu
Ul. Pułaskiego 25a, 33-383 Tylicz
Tel/fax 018 471 13 13, 471 13 96

Grupy docelowe: mieszkańcy obszarów wiejskich południowej Małopolski i Podbeskidzia; właściciele posesji w zabudowie rozproszonej, organizatorzy agroturystyki, gminne służby inwestycyjne i ochrony środowiska, rolnicy. 

Planowane działania w ramach projektu


     
"Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych".

O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl