Projekty


Kalejdoskop łąki i lasu,
czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien


Aktualności Artykuły Materiały edukacyjne


Czas trwania projektu: listopad 2008 - listopad 2009

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Józewicz - koordynator projektu - woj. śląskie
Dominka Sułkowska - asystentka ds. koordynacji regionalnej - woj. małopolskie
Monika Stępień - asystentka ds. koordynacji regionalnej - woj. lubuskie


 Problem bioróżnorodności ma kluczowe znaczenie dla równowagi ekosystemów. Działania zmierzające do zachowania bioróżnorodności w przyrodzie powinny odbywać się zarówno na szczeblu ponadnarodowym - jak na przykład Natura 2000, krajowym, regionalnym, lokalnym i indywidualnym.

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu podnoszenie świadomości na temat konieczności zachowania bioróżnorodności.

Działania założone w projekcie skierowane są do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, nauczycieli, pracowników gmin, dziennikarzy i społeczności lokalnych.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  • opracowanie pakietów edukacyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

  • warsztaty wyjazdowe do gospodarstw ekologicznych dla dzieci objętych projektem

  • zajęcia warsztatowe dla dzieci w szkołach

  • spotkania z nauczycielami

  • kampania informacyjna na temat bioróżnorodności skierowana do pracowników gmin
    i dziennikarzy a za ich pośrednictwem do społeczności lokalnych

Projekt realizowany jest na terenie województw: śląskiego, małopolskiego i lubuskiego.

nfos logo
projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.
skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl