Aktualności

Nowoczesne rękodzieło użytkowe w Gierałtowicach
– projekt dobiegł końca


We wtorek 23 kwietnia  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach odbyło się uroczyste zakończenie prowadzonego przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach projektu pt. Nowoczesne rękodzieło użytkowe w Gierałtowicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczyste zakończenie  połączone było z wręczeniem dyplomów, upominków książkowych oraz wystawą prac wykonanych przez uczestniczki biorące udział w projekcie. Na spotkanie obok uczestniczek projektu zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu gminy Gierałtowice, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic i wykładowcy.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja multimedialna projektu, podczas której koordynatorka projektu Aleksandra Józewicz dokonała podsumowania wszystkich działań i efektów projektu. Oprócz warsztatów dotyczących projektowania, kroju i szycia, odbyły się warsztaty fotograficzne, komputerowe, trenerskie oraz pokazowe – prowadzone przez same uczestniczki. Wyjątkowym zainteresowaniem pań cieszył się również wyjazd na katowicką Akademię Sztuk Pięknych, gdzie odbyły się warsztaty kreatywne z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów.

W projekcie przewidziany był udział w imprezie promocyjnej w celu prezentacji działalności Koła Gospodyń Wiejskich oraz prac wykonanych w trakcie projektu. Prezentacja odbyła się 17 marca podczas festynu świątecznego w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. W ramach projektu odbyły się również dwie „żywe” lekcje dla uczniów z Gierałtowic i Knurowa na temat tradycji i kultury Śląska.

Atmosfera podczas trwania projektu była wyjątkowa. Podkreślały to zarówno uczestniczki, jak
i zespół realizujący projekt. Do ciekawostek projektu można niewątpliwie zaliczyć prezent, jakim członkinie KGW obdarowały panią poseł Małgorzatę Handzlik podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w Parlamencie Europejskim. Pani poseł otrzymała kopertówkę wykonaną na warsztatach przez jedną z uczestniczek. Prezent wzbudził duże uznanie dla zdolności i pomysłowości Gierałtowiczanek.
O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl