logo


Polski Klub Ekologiczny - Wyżywić Świat


vis


GALERIA
O kampaniiPartnerzyBiuletymMateriałyWażne miejsca w sieciKontakt
Aktualności

Kobiety – rolniczki w Afryce
 
Rolnictwo w Afryce to przede wszystkim miliony małych gospodarstw, bardzo nie doinwestowanych, z niewielką produkcją, ale potrafiącą wyżywić większą część mieszkańców tego kontynentu. Produkcja wielkoobszarowa służy głównie eksportowi i nie zaspokaja potrzeb mieszkańców Afryki. Dane statystyczne FAO wskazują, że większość małych lokalnych producentów to kobiety.
Czytaj więcej...


Suwerenność żywnościowa, przykład z Kenii

W latach 60-tych wiele afrykańskich krajów było eksporterami żywności. Zmiany wywołane gwałtownym odzyskaniem niepodległości, brak stabilizacji politycznej i efekty złego zarządzania sprawiły zapaść w rolnictwie. Sytuacja powoli się zmienia i pozytywnym przykładem jest Kenia.
Czytaj więcej...


Platforma podmiotów niepaństwowych w Senegalu

W czerwcu 2000 r. Unia Europejska (UE) oraz 77 państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) podpisali nową umowę o współpracy – zwaną umową z Cotonou. Jest ona zawarta na okres dwudziestu lat od dnia 1 marca 2000.
Umowa z Cotonou dała szanse innym podmiotom niż państwowe w krajach Afryka-Karaiby-Pacyfik (ACP) uczestniczenia w dialogu pomiędzy Unią Europejską a krajami ACP. Dzięki temu dialog ten staję się bardziej wiarygodny, gdyż do głosu zostaje dopuszczone społeczeństwo obywatelskie, dzięki działaniom Platformy.
Na bazie umowy z Cotonou powstała również Platforma Podmiotów Niepaństwowych w Senegalu.
Cytaj więcej...


Spotkanie AKP-UE w Danii.


23 sesja Rady Ministrów AKP-UE, Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego odbyła się w Horsens (Dania) w dniach od 28 do 30 maja 2012. Została  poprzedzona spotkaniami trzech stałych komisji w dniu 26 maja, dwoma warsztatami oraz posiedzeniem Prezydium w dniu 27 maja. Zgromadzenie przyjęło trzy rezolucje przygotowane przez komisje stałe, jak również rezolucję w trybie pilnym w sprawie sytuacji w Nigerii w odniesieniu do bezpieczeństwa. Zgromadzenie przyjęło również deklarację w sprawie reformy polityki rybołówstwa Unii Europejskiej i jej wpływu na kraje AKP.
Czytaj więcej...


Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w szkołach średnich
w 2011 w ramach kampanii „WYŻYWIĆ ŚWIAT„

Halina Stolarczyk

Kampania  WYŻYWIĆ ŚWIAT  prowadzona  w ramach  projektu  „Przeciwko  głodowi  –  bądźmy  konsekwentni!”  realizowana  jest  w  Polsce  przez  Polski  Klub  Ekologiczny  Koło  Miejskie w Gliwicach wspólnie z Polską Zieloną Siecią.

Warsztaty odbyły się w 2011 w 12 szkołach średnich: 3 warsztaty w województwie śląskim, w województwie lubuskim 5 warsztatów i w województwie małopolskim 4 warsztaty. Czas trwania zajęć  to trzy godziny lekcyjne na temat „ Wspólny świat, wspólne wyzwania”.
Czytaj więcej


logo
Relacja z konferencji
ŚWIATOWY KRYZYS ŻYWNOŚCIOWY
Spójność Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego krajów Globalnego Południa

Warszawa, 8-9 grudnia 2011
Pałac Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, Plac Defilad 1

Patronat Honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki

Konferencja, która odbyła się 8 grudnia w Warszawie była próbą odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska, poprzez swoje polityki może ograniczyć negatywny wpływ na rolnictwo i rynki lokalne krajów rozwijających się i skutecznie wesprzeć te kraje w walce z głodem.
Czytaj więcej


logo
Polski Klub Ekologiczny, Polska Zielona Sieć
oraz Francuski Komitet na Rzecz Solidarności Międzynarodowej
zapraszają na konferencję:

ŚWIATOWY KRYZYS ŻYWNOŚCIOWY
Spójność Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego krajów Globalnego Południa

Warszawa, 8-9 grudnia 2011
Pałac Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, Plac Defilad 1

Patronat Honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki

Konsekwencje światowego kryzysu to nie tylko wzrost inflacji i zadłużenia publicznego krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, spadek stopy życiowej mieszkańców oraz wzrost bezrobocia, to także – a może przede wszystkim – cierpienie miliardów ludzi na świecie, których sytuacja ekonomiczna stale się pogarsza i nie pozwala na zagwarantowanie podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do godnego życia.
Czytaj więcej


Warsztaty  w szkołach średnich
Halina Stolarczyk
Polski Klub Ekologiczny

Kampania  WYŻYWIĆ ŚWIAT  prowadzona  w ramach  projektu  „Przeciwko  głodowi  –  bądźmy  konsekwentni!”  realizowana  jest  w  Polsce  przez  Polski  Klub  Ekologiczny  Koło  Miejskie w Gliwicach wspólnie z Polską Zieloną Siecią.
Głównym celem tej kampanii jest uwrażliwienie opinii publicznej oraz decydentów na problem głodu – jego przyczyny oraz sposoby zapobiegania i walki z nim. Jednym z działań  projektu są warsztaty  dla młodzieży mające na celu podniesienie świadomości młodej części społeczeństwa na tematy globalne związane z głodem i ubóstwem.
Czytaj więcej


XV GLIWICKI KIERMASZ ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
I TRADYCYJNEJ – Natura, zdrowie, kultura - relacja


Tegoroczny  kiermasz,  jak  co  roku  cieszył  się  dużym  zainteresowaniem producentów i konsumentów.

Według szacunków organizatorów imprezę odwiedziło ponad 500 gości.
Na 35 stoiskach znalazły się produkty ekologiczne i tradycyjne – w tym: wędliny, nabiał: sery i mleko kozie i krowie, jaja, warzywa, owoce, przetwory owocowe i warzywne, soki, oleje, produkty zbożowe: makarony i pieczywo z orkiszu, mąki, kasze, płatki owsiane, ziarna zbóż, ciastka, produkty z lnu i żeń-szenia, zioła, herbaty ziołowe, miody i produkty pszczele,  a także lokalne rękodzieło i artykuły artystyczne.
Czytaj więcejXV GLIWICKI KIERMASZ ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
I TRADYCYJNEJ – Natura, zdrowie, kultura - zaproszenie


Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach i Polska Zielona Sieć  zapraszają na XV GLIWICKI KIERMASZ ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I TRADYCYJNEJ – Natura, zdrowie, kultura oraz na Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa – ŚWIAT NA TALERZU.

Wydarzenia odbywać się będą w Gliwicach w dniach 22 i 23 października. W trackie dwóch dni każdy znajdzie coś dla siebie: pokazy filmów, dyskusje, kiermasz żywności, warsztaty smaku, warsztaty plastyczne dla dzieci, wystawa zdjęć i koncert muzyczny – na wszystkie te wydarzenia – wstęp wolny. Chcemy pokazać, że o żywności, sposobie jej wytworzenia każdy z nas coś wie, ale warto – dla siebie, swoich bliskich, a także jak się okazuje – społeczności lokalnej i globalnej, wiedzieć więcej.
Czytaj więcejSeminarium „Spójność polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju i suwerenności żywnościowej”, 16-18 listopada 2010, Warszawa

Seminarium współorganizowane przez Polską Zieloną Sieć, Francuski Komitet na Rzecz Solidarności Międzynarodowej oraz Polski Klub Ekologiczny było poświęcone kwestiom związanym z redukcją głodu i ubóstwa w krajach Globalnego Południa oraz pomocy, jakiej w tym zakresie może udzielić Unia Europejska oraz Polska.

Czytaj więcej


Potrzeba większej spójności polityk na rzecz rozwoju! 
– brzmiał główny postulat NGOs 
na zakończonym niedawno 
19 Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentów UE-AKP.

Izabela Wilczyńska
Polska Akcja Humanitarna


 Mimo, że Unia Europejska jest jednym z największych donorów pomocy rozwojowej dla krajów najbiedniejszych, to jednocześnie polityki rolna, handlowa i rozwojowa Unii bardzo często uniemożliwiają i blokują rozwój tych krajów - mówili jednogłośnie przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas 19 Wspólnego Zgromadzenia Parlamentów Unii Europejskiej i krajów AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku). Spotkanie to odbyło się w dniach 27 marca - 1 kwietnia w Hiszpanii.
Czytaj więcej

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe


ul.Ziemowita 1 IIIp.
skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91

e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.plUE1, UE2, UE3, UE4

polska pomoc