Aktualności

logo

Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach i Gliwicach oraz Urząd Miasta Tychy

zapraszają

na bezpłatne seminarium szkoleniowe pt.

Bądźmy gotowi na 2020
- czyli jak zwiększyć recykling w gminie.


29 marca 2017 (środa)

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników samorządów odpowiedzialnych
za gospodarkę odpadami, ochronę środowiska i edukację ekologiczną.

Cel szkolenia to skuteczniejsze wdrażanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych poprzez
zwiększenie zaangażowania mieszkańców w segregację odpadów, usprawnienie procesu
odbioru i selekcji surowców, a także wykorzystanie najnowszych technologii
zagospodarowania odpadów. Połączmy wysiłki samorządów, zakładów zagospodarowania
odpadów, ekologicznych organizacji pozarządowych, aby spełnić wymogi dyrektyw UE.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego
zgłoszenia na adres: biuro@pkegliwice.pl lub faksem 32/231 85 91 do 28 marca 2017.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy otrzymają materiały
oraz upominki wspomagające selektywną zbiórkę odpadów.

Maria Staniszewska
Polski Klub Ekologiczny
Koło Miejskie w Gliwicach
Miłosz Stec
Zastępca d/s. Infrastruktury
Prezydenta Miasta Tychy
Ewa Dziekońska
Polski Klub Ekologiczny
Koło w Tychach


logo


DO POBRANIA:
- ZAPROSZENIE - PDF
- PROGRAM SEMINARIUM - PDF
- ZGŁOSZENIE - DOC
O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl