logopke

 Ochrona wód
Konferencja

„Zrównoważone Gospodarowanie Ściekami
na terenach niezurbanizowanych w aspekcie wdrażania
Ramowej Dyrektywy Wodnej w zlewni Morza Bałtyckiego”


W dniach 19 – 20 listopada 2009 r. w Gdyni odbyło się dwudniowe seminarium, zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach we współpracy z Coalition Clean Baltic, Polskim Komitetem Global Water Partnership i Pomorskim Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT.

Celem konferencji była prezentacja zrównoważonego gospodarowania ściekami na terenach niezurbanizowanych w aspekcie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w zlewni Morza Bałtyckiego. Sanitacja obszarów niezurbanizowanych, jej techniczne i organizacyjne uwarunkowania, innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego gospodarowania ściekami na terenie środkowej i płd-wsch Europy (w tym Polski, Słowacji, Niemiec) to tylko niektóre tematy, które poruszane były podczas konferencji. Po każdym z paneli wykładowych miała miejsce ożywiona dyskusja dotycząca m.in. konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami, sanitacji terenów niezurbanizowanych czy też innowacyjnych, ekologicznych technologii oczyszczania ścieków.

W seminarium uczestniczyło 50 osób, m.in. przedstawiciele: Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Departamentu Środowiska oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego), Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, gmin pomorskich: Kaliska, Pszczółki, Mikołajki Pomorskie, Gardei, Osieczna, oraz przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Łódzkiego, Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego  (SGGW),  przedsiębiorstw  komunalnych:  "Mierzeja"  i „Eksploatator”. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele międzynarodowych organizacji pozarządowych i ośrodków edukacyjnych m.in. Coalition Clean Baltic, CEI St.Petersburg, Estonian Environmental Centre, GPW CEE, GPW Lithuania, Friends of Baltic, Envir. Klub "ZVEJONE" Klajpeda, WECF, World Lab. Ukraina, „Creative” Kosice.

W drugim dniu seminarium zorganizowano wizytę studialną do Gminy Stężyca, w której zbudowanych zostało 8 hydrofitowych oczyszczalni przydomowych w ramach projektu naukowo-technicznego, realizowanego przez POMCERT dofinansowanego z  funduszy norweskich. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję spotkania z władzami gminy Stężnica, dla których priorytetem jest gospodarka wodno-ściekowa gminy. Budowa zcentralizowanego systemu oczyszczania ścieków będzie prowadzona na terenach o skoncentrowanej zabudowie, a dla gospodarstw indywidualnych na obszarach wiejskich, promowane i wspierane będą rozwiązania przydomowych oczyszczalni ścieków o technologiach naturalnych, hydrofitowych.

[AS]


     
"Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych".

O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl